Co nam proponuje branża okienna w zakresie szczelności konstrukcji?

Okna i drzwi w konstrukcjach budynków wpływają na ich komfort użytkowania. Zapewniają potrzebne użytkownikom oświetlenie, mogą wpływać pozytywnie na bilans energetyczny. Okna i drzwi to także najsłabszy element konstrukcji budynku z punktu widzenia izolacyjności termicznej. Producenci okien i drzwi, reagując na potrzeby rynku, projektują konstrukcje o podwyższonych parametrach szczelności. Ramy okienne zbudowane są się z wielu szczelnych komór. W ramach osadzane są nowoczesne pakiety szklane składające się z trzech szyb oraz dwóch zamkniętych komór znacznie zwiększające izolacyjność całego wypełnienia. Multiplikowanie warstw, z których składają się poszczególne elementy okna i drzwi ma za zadanie podwyższenie izolacyjności termicznej ram, wyrażone we współczynniku Uf oraz pakietów szybowych wyrażone we współczynniku Ug. W złożonej konstrukcji okiennej zapewniają podwyższoną izolacyjność termiczną całego zestawu wyrażoną we współczynniku Uw oraz mają pozytywny wpływ na zwiększoną izolacyjność hałasu. Konstrukcje okien i drzwi stają się coraz bardziej zaawansowane, wzrastają również koszty ich produkcji i zakupu. W tym kontekście bardzo istotny jest odpowiedni montaż nowoczesnych okien i drzwi. Nierozsądne jest montowanie konstrukcji o znacznie zwiększonych parametrach izolacji termicznej i dźwiękowej do konstrukcji budynku w sposób nie zapewniający odpowiedniej szczelności połączenia. IM SZCZELNIEJ – TYM LEPIEJ!